Anant Enterprise

A-57, Hathi Khana Market Yard, Fatehpura,

Vadodara-390006


Mr. Tejas  Shah

Mr. Kirti  Shah

Ph: 0265 2422463

(M). +91 98793 36090

+91 98981 41412

Lion Masala Mill, Tandalja Road,Near Pramukh Swami Hospital, Atladra,

Vadodara

India/Gujarat

390012

Mr. Ankur  Shah

(M). 0019737224734